IRBAH SALSABILA; YULIANT SIBARONI. Multi Aspect Sentiment of Beauty Product Reviews using SVM and Semantic Similarity. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), v. 5, n. 3, p. 520 - 526, 19 Jun. 2021.