NAUFAL, M. F.; SESILIA SHANIA; JESSICA MILLENIA; STEFAN AXEL; JUAN TIMOTHY SOEBROTO; RIZKA FEBRINA P.; MIRELLA MERCIFIA. Analisis Perbandingan Algoritma Klasifikasi MLP dan CNN pada Dataset American Sign Language. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), v. 5, n. 3, p. 489 - 495, 19 Jun. 2021.