Jalu Nusantoro, Faldo Fajri Afrinanto, Wana Salam Labibah, Zamah Sari, & Yufis Azhar. (2022). Detection of Covid-19 on X-Ray Image of Human Chest Using CNN and Transfer Learning . Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi), 6(3), 430 - 441. https://doi.org/10.29207/resti.v6i3.4118