Aprialim, F., Adnan, and A. W. Paundu. “Penerapan Blockchain Dengan Integrasi Smart Contract Pada Sistem Crowdfunding”. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi), Vol. 5, no. 1, Feb. 2021, pp. 148 -54, doi:10.29207/resti.v5i1.2613.